Skip to content

Wat we doen

De SNSG probeert haar beschermelingen op verschillende manieren bij te staan, zoals het leveren van een financiele bijdrage aan zaken die niet door een verzekering, andere fondsen of overheidsinstanties worden gedekt. Dit kan varieren van een traplift, een vervoersmiddel (auto) of aanpassingen daaraan en andere hulpmiddelen, tot kosten gemaakt voor studie en omscholing.

Even belangrijk is de immateriele steun die de stichting probeert te geven. Uiteraard zijn wij er om een luisterend oor te bieden op de momenten dat daar behoefte aan is, maar we proberen ook te helpen bij het vinden van een nieuwe baan en verdiepen ons samen met de beschermelingen in de nieuwste wetgeving met betrekking tot zorg, mobiliteit en verzekering. Daarnaast organiseren we beschermelingenbijeenkomsten waar we samen bespreken hoe het met hen gaat en hoe zij met hun handicap omgaan.

De stichting ambieert ook om deze oud-spelers zoveel mogelijk bij het huidige rugby te betrekken zodat zij, liefst samen met hun naasten of hun maatjes van weleer van de rugbysport kunnen blijven genieten. Zo organiseert de stichting jaarlijks een meet & greet voor deze oud-spelers tijdens de Amsterdam Sevens en regelt zij dat de oud-spelers interlandwedstrijden van Rugby Nederland in het rugbystadion te kunnen bijwonen.

In de loop van de tijd komen er steeds nieuwe uitdagingen op hun pad en deze het hoofd bieden is niet makkelijk. Het is voor ons dan ook van groot belang dat de huidige generatie rugbyers niet alleen op de hoogte is van onze beschermelingen, maar ook actief wordt betrokken bij de activiteiten die de SNSG organiseert, zodat ook in de toekomst brede steun verzekerd is.

Om deze doelstellingen nu en in de toekomst invulling te kunnen geven, wordt doorlopend naar fondsen gezocht. Zo houden we onder andere collectes tijdens de Amsterdam Sevens en de Haagsche Rugby Dagen ook worden er benefietevenementen gehouden. Zeer belangrijk zijn ook donaties van clubs, particulieren en sponsoren. Door de warme steun en vrijgevigheid van deze mensen kan de stichting proberen de lasten van onze beschermelingen wat te verlichten en toekomstige gevallen te voorkomen. Overigens is de SNSG aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en zijn donaties aftrekbaar van uw inkomstenbelasting of fiscale winst als het een organisatie betreft.