Skip to content

Wie we zijn

In 1988 raakte Nederlands rugby-international Marcel Bierman geblesseerd na een ongelukkige val tijdens een rugby Sevens wedstrijd in Hong Kong. Al snel na thuiskomst bleek dat hij permanent minder-valide zou zijn, het eerste dergelijke geval in het Nederlandse rugby. Dat was voor een aantal rugbyers reden een stichting op te richten die zou kunnen voorzien in de verschillende behoeftes die hij en mogelijke toekomstige beschermelingen tegen zouden komen.

Inmiddels ondersteunt de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten zes beschermelingen. Deze steun is verspreid over verschillende vlakken en geldt zowel materieel als immaterieel. Zo helpen wij hen met omscholen en het zoeken van een nieuwe baan en verdiepen ons samen met onze beschermelingen in de nieuwste wetgeving met betrekking tot zorg, mobiliteit en verzekering. Daarnaast zijn wij er om een ondersteunende financiele bijdrage te leveren, zoals aan een traplift of aangepaste auto, maar bieden we ook een luisterend oor als daar behoefte aan is.

Bij het vervullen van deze taken is niet alleen het huidige bestuur betrokken. Oud-bestuursleden zijn aangebleven als adviseurs en nieuwe personen hebben zich bij deze groep aangesloten. Door het aanblijven van de oud-bestuurders wordt er een schat aan kennis behouden, maar meer dan dat een gevoel van vertrouwen tussen de beschermelingen en de stichting en een persoonlijke band. Samen zorgen het huidige bestuur, de oud-bestuursleden, adviseurs en alle andere betrokkenen voor continuiteit van steun, nu en in de toekomst.

In de toekomst zal de primaire taak van de SNSG ondersteuning van de beschermelingen blijven. Met het verstrijken van de jaren veranderen ook de behoeftes van de beschermelingen, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Om deze taak te kunnen blijven vervullen, willen wij de verhalen van de beschermelingen vertellen en met name de rugbygemeenschap hierbij betrekken. Het vergroten van de kring om de beschermelingen heen is essentieel om voor blijvende steun te kunnen zorg dragen. Tevens wil de SNSG binnen de rugbygemeenschap meer aandacht schenken aan bescherming en de preventie van blessures op de velden, zodat verdere ongelukken hopelijk voorkomen kunnen worden.